Δικηγορικά Γραφεία

Σ. Γιαννακάκη - Α. Καλογεροπούλου

Λεωφόρος Κηφίσιας 56, Αμπελόκηποι 115 26, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: (+30) 210 698 5001-3 FAX: (+30) 210 698 5004

 

Ελληνική γλώσσα

 

English language

  Είσοδος         Enter      

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

MEMBER OF THE FRANCHISE ASSOCIATION OF GREECE