ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το Δικηγορικό Γραφείο  Σ. Κ. Γιαννακάκη λειτούργησε ως ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο από το έτος 1993 στον Πειραιά.

Με τη σημερινή του μορφή ως ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Σ.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ-Α.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ παρέχει τις υπηρεσίες του  και είναι εγκατεστημένο στην Αθήνα από το έτος 1999.

Οι συνεργάτες του διαθέτουν ευρεία, διεθνή εμπειρία νομικών ζητημάτων εξυπηρετώντας πελάτες από όλη την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.

Τα Δικηγορικά Γραφεία  Σ. Γιαννακάκης- A. Kαλογεροπούλου έχουν επίσης δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας με έγκυρα Δικηγορικά γραφεία ανά τον κόσμο με αποτέλεσμα την γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτηση των νομικών ζητημάτων των πελατών τους.